Tillykke med 100 år Syds­les­vig foreningen

Kære Syds­les­vigsk Forening,

tillykke med de 100 år. Det danske mind­re­tal  har præget regio­nen syd for græn­sen de sidste århun­dert og sørget for at vi kan være stolte af os og vise andre regio­ner i hele verden hvor­dan to kulturer kan leve sammen i fred og vens­kab. Insti­tu­tio­ner som børne­ha­ver, skoler og plejeh­jem­met mellem Kappeln, Niebøl, Flens­borg og Eider har etableret faste struk­turer som gøre Dans­k­he­den tyde­ligt i Nord­ty­sk­land og er mødes­teder for dans­ker, tysker, friser og andre kulturer.

Vi ser frem til godt sammen­ar­bejde i de kommende 100 år.

Ähnliche Beiträge